Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Integrovaná stratégia rozvoja územia

Vytlačiť
 

Stratégia CLLD MAS - Dvory a okolie je dôležitým nástrojom pre realizáciu našich projektových zámerov.

Zástupcovia troch hlavných sektorov MAS (verejného, súkromného a občianskeho) sa viackrát stretli a spoločne hľadali cestu, ktorou by sa mal mikroregión uberať. Výsledkom spoločnej snahy bolo vypracovanie Integrovanej stratégie rozvoja územia (ISRÚ) MAS – Dvory a okolie.

Dokument odzrkadľuje náš východiskový stav, problémy, ktorým čelíme, riešenia, ktoré navrhujeme a cestu, ktorou by sme sa chceli naďalej uberať. Hlavným cieľom obsiahnutým v stratégii je zlepšenie kvality života obyvateľov mikroregiónu využitím miestneho, ľudského, prírodného a kultúrneho potenciálu.

K tvorbe stratégie sa uskutočnili dotazníkové prieskumy, ako i obecné a regionálne stretnutia. Po prerokovaní a schválení v jednotlivých obecných zastupiteľstvách bola Integrovaná stratégia rozvoja územia (ISRÚ) schválená na zasadnutí valného zhromaždenia 18.12.2012, a následne prešla schvaľovacím procesom i v Zastupiteľstve NSK.


 
 


Úvodná stránka