Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Monitorovací výbor

Monitorovací výbor je kontrolným orgánom výberovej komisie a vykonáva svoju činnosť v prípade implementácie Integrovanej stratégie rozvoja územia (ISRÚ).

Monitorovací výbor MAS - Dvory a okolie má 5 členov. Členov monitorovacieho výboru menuje a odvoláva valné zhromaždenie. Funkčné obdobie členov monitorovacieho výboru je štvorročné.

Členstvo v monitorovacom výbore je nezlučiteľné s členstvom v iných orgánoch združenia, okrem členstva v najvyššom orgáne.

 

Členovia monitorovacieho výboru MAS - Dvory a okolie:

1. Ing. Andrea Šulíková, predseda

2. Ing. Jozef Ostrodický

3. Zuzana Herengová

4. Peter Gubó

5. Mgr. Šarlota Töröková

 


 


Úvodná stránka