Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Pojmy LEADER a MAS

Čo znamená skratka LEADER?

Akronym LEADER znamená Liaison Entre Actions de Développement de le Économie Rurale (spájanie aktivít, ktoré podporujú hospodársky rozvoj vidieka). Je to jedna zo štyroch iniciatív Európskej únie, ktorý sa od r. 1991 uplatňuje vo viacerých štátoch EÚ.

Cieľom prístupu LEADER je podporovať obyvateľov vidieckych oblastí, aby na základe vzájomnej spolupráce na báze partnerstva prekonali problémy, ktorým vidiecke oblasti čelia, aby sa zamysleli nad dlhodobým potenciálom svojich oblastí a implementovali spoločne vytvorené integrované, vysoko kvalitné a originálne stratégie trvalo udržateľného rozvoja svojho územia.

 

Čo znamená skratka MAS?

Miestna akčná skupina (skratka MAS) je názov pre nový druh spolupráce subjektov verejného, súkromného a občianskeho sektora (t.j. samospráv, podnikateľov, spolkov, združení a občanov). Právnou formou MAS je občianske združenie.

Zastúpenie verejného sektora nesmie prekročiť 50% členov v rozhodujúcich orgánoch MAS.


 


Úvodná stránka