Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Predsedom MAS - Dvory a okolie je Ing. Branislav Becík, PhD.

Štatutárnym orgánom združenia je predseda, ktorý je oprávnený konať v jeho mene a zastupuje združenie navonok, podpisuje zmluvy, uznesenia zo zasadnutia valného zhromaždenia a ďalšie dokumenty, zodpovedá za hospodárenie združenia.

Predseda zvoláva a riadi zasadnutia predsedníctva, vedie alebo poveruje inú osobu vedením zasadnutia valného zhromaždenia, riadi činnosť združenia, rozhoduje o záležitostiach združenia, pokiaľ nie sú tieto stanovami alebo organizačným poriadkom stanovené inak.

 

Do funkcie predsedu MAS - Dvory a okolie bol dňa 19.3.2019 vo Dvoroch nad Žitavou zvolený Ing. Branislav Becík, PhD., starosta obce Dvory nad Žitavou.

Kontakt: 941 31 Dvory nad Žitavou, Hlavné námestie č. 6

Tel.: 035/37 00 779

Mail: sekretariat(zavináč)dvory.sk


 


Úvodná stránka