Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom MAS

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom MAS - Dvory a okolie a tvoria ho všetci členovia združenia, pričom pri hlasovaní na zasadnutí najvyššieho orgánu má každý člen jeden hlas.

Valné zhromaždenie najmä:
a. schvaľuje stanovy združenia, ich zmeny a doplnky,
b. schvaľuje integrovanú stratégiu rozvoja územia a jej prípadné zmeny alebo ďalšie rozvojové dokumenty,
c. volí a odvoláva členov predsedníctva,
d. volí a odvoláva členov dozornej rady,
e. schvaľuje plán činnosti a výročnú správu,
f. schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení,
g. rozhoduje o zániku, rozdelení alebo zlúčení združenia,
h. schvaľuje prijatie nových členov,
i. rozhoduje o vylúčení členov,
j. menuje a odvoláva členov výberovej komisie,
k. menuje a odvoláva členov monitorovacieho výboru.


 


Úvodná stránka