Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom MAS

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom MAS - Dvory a okolie a tvoria ho všetci členovia združenia, pričom pri hlasovaní na zasadnutí najvyššieho orgánu má každý člen jeden hlas.

Valné zhromaždenie najmä:

a. schvaľuje stanovy združenia, interné riadiace dokumenty, ich zmeny a doplnky,

b. volí a odvoláva členov predsedníctva,

c. volí a odvoláva členov dozornej rady,

d. schvaľuje prijatie nových členov,

e. rozhoduje o vylúčení členov,

f.  stanovuje výšku, spôsob a termín úhrady členských príspevkov,

g. vykonáva ďalšie úlohy a činnosti v zmysle Systému riadenia CLLD v platnom znení.

 


 


Úvodná stránka