Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Výberová komisia hodnotí a vyberá projekty

Výberová komisia vykonáva svoju činnosť v prípade implementácie Stratégie CLLD – hodnotí a vyberá projekty, prostredníctvom ktorých sa bude implementovať stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou.

Členov výberovej komisie pre každú výzvu menuje a odvoláva predsedníctvo.

Zloženie členov výberovej komisie musí byť vyvážené a reprezentatívne – žiadna záujmová skupina nemá viac ako 49% hlasovacích práv.

Výberová komisia je za svoju činnosť zodpovedná predsedníctvu.

Členstvo vo výberovej komisii je nezlučiteľné s členstvom v iných orgánoch združenia, okrem členstva v najvyššom orgáne.


 


Úvodná stránka